Főoldal.

 

A különféle fafajok tulajdonságairól itt közölt adatok csak tájékoztató jellegűek. Mivel a fa természetes, élő anyag, ezért az azonos fafajból származó faanyagoknál a sűrűség, térfogatsúly és zsugorodás tekintetében akár tizenöt százaléknyi vagy nagyobb eltérések is előfordulhatnak. Egyébként is megfigyelhető, hogy ugyanannak a fafajnak természetes erdőkből származó, ezért lassabb növekedésű példányai jobb minőségű faanyagot adnak, mint a fagazdasági célra telepített erdőkből származó egyedek. Ennek különösen jó példái a teak, a császárfa és a nyír: az e fafajokból gyártott fűrészáru jelentős része ma már ültetvényes erdőkből származik. Megfigyelhető, hogy a telepített fák anyaga kisebb sűrűségű, alacsonyabb szilárdságú, általában véve rosszabb minőségű és kevésbé tartós, mint a szabadon nőtt fáké.

Feketedió.
Hikoridió.
Irokó. Jávor/Juhar. Kerti dió.
Nyír.
Párducfa. Puszpáng.
Tölgy. Vadalma. Vadkörte.
 Zebrafa.